MapCodeX Portal

MapCodeX Desktop

MapCodeX GIS ailesinin, CAD ve GIS özelliklerini aynı platformda birleştiren, gelişmiş düzenleme ve sorgulama araçlarına sahip masaüstü çözümüdür.

MapCodeX Portal

MapCodeX Server

MapCodeX GIS ailesinin, coğrafi verilerin hazırlanması , sunumu ve analizini sağlayan servis tabanlı çözümüdür.

MapCodeX Portal

MapCodeX Web Client

MapCodeX GIS ailesinin, görüntüleme, sorgulama ve gelişmiş çizim özellikleri içeren web tabanlı istemci çözümüdür.

Bilgi teknolojilerinin mekân ile birleştirilmesi ile oldukça popüler olan CBS, dünyada ve ülkemizde giderek artan bir iş hacmi oluşturmaktadır.

Ülkemizin CBS alanında yabancı yazılım bağımlılığından kurtarılması, ülkemizde artan CBS ihtiyaçları ve yurtdışı pazar payı göz önünde tutularak, yıllardır bu alanda yurtiçi ve yurtdışı projelerde çalışmış bir ekip ile; 2009 yılından itibaren tüm yazılımların omurgasını oluşturacak bir CBS altyapı yazılımını geliştirmeye başladık. 2011 yılından beri, bu altyapıyı kullanarak geliştirdiğimiz masaüstü yazılımı, sunucu yazılımı, mobil yazılımlar birçok kurumda, özel sektörde kullanılmakta, hatta o kurumların yazılımcıları tarafından kurumun isteklerine yönelik olarak özelleştirilmektedir.

MapCodex Coğrafi Bilgi Sistemleri ürün ailesi, ODTÜ teknokent'de yerli kaynaklarla üretilmekte olan milli bir CBS yazılımıdır.

Gururluyuz… Şimdi sıra yurtdışında…

MapCodeX Portal

MapCodeX Framework

MapCodeX GIS ailesinin yazılım geliştirme platformu MCF, kolay kullanımlı, OGC standartlarına uygun, %100 .Net ile kodlanmış, yazılım geliştirme çözümüdür.

MapCodeX Portal

MapCodeX Mobile

MapCodeX GIS ailesinin WPF kullanılarak geliştirilmiş, profesyonel el terminallerinde çalışan çözümüdür.

MapCodeX Portal

MapCodeX Enterprise Manager

MapCodeX GIS ailesinin tüm ürünlerinin, kullanıcı yetikleri, loglama ve veri yönetimini sağlayan çözümüdür.