MapCodeX Portal

MapCodeX Desktop

MapCodeX GIS ailesinin, CAD ve GIS özelliklerini aynı platformda birleştiren, gelişmiş düzenleme ve sorgulama araçlarına sahip masaüstü çözümüdür.

MapCodeX Portal

MapCodeX Server

MapCodeX GIS ailesinin, coğrafi verilerin hazırlanması , sunumu ve analizini sağlayan servis tabanlı çözümüdür.

MapCodeX Portal

MapCodeX Web Client

MapCodeX GIS ailesinin, görüntüleme, sorgulama ve gelişmiş çizim özellikleri içeren web tabanlı istemci çözümüdür.

Bilgi teknolojilerinin mekân ile birleştirilmesi ile oldukça popüler olan CBS, dünyada ve ülkemizde giderek artan bir iş hacmi oluşturmaktadır.

Ülkemizin CBS alanında yabancı yazılım bağımlılığından kurtarılması, ülkemizde artan CBS ihtiyaçları ve yurtdışı pazar payı göz önünde tutularak, yıllardır bu alanda yurtiçi ve yurtdışı projelerde çalışmış bir ekip ile; 2009 yılından itibaren tüm yazılımların omurgasını oluşturacak bir CBS altyapı yazılımını geliştirmeye başladık. 2011 yılından beri, bu altyapıyı kullanarak geliştirdiğimiz masaüstü yazılımı, sunucu yazılımı, mobil yazılımlar birçok kurumda, özel sektörde kullanılmakta, hatta o kurumların yazılımcıları tarafından kurumun isteklerine yönelik olarak özelleştirilmektedir.

MapCodex Coğrafi Bilgi Sistemleri ürün ailesi, ODTÜ teknokent'de yerli kaynaklarla üretilmekte olan milli bir CBS yazılımıdır.

Gururluyuz… Şimdi sıra yurtdışında…

MapCodeX Portal

MapCodeX Framework

MapCodeX GIS ailesinin yazılım geliştirme platformu MCF, kolay kullanımlı, OGC standartlarına uygun, %100 .Net ile kodlanmış, yazılım geliştirme çözümüdür.

MapCodeX Portal

MapCodeX Mobile

MapCodeX GIS ailesinin WPF kullanılarak geliştirilmiş, profesyonel el terminallerinde çalışan çözümüdür.

MapCodeX Portal

MapCodeX Enterprise Manager

MapCodeX GIS ailesinin tüm ürünlerinin, kullanıcı yetikleri, loglama ve veri yönetimini sağlayan çözümüdür.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210